اندازه گرفتن مقابله آمریکا واشنگتن آمریکایی

اندازه گرفتن: مقابله آمریکا واشنگتن آمریکایی اخبار بین الملل

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می‌دهد / امارات

این امر با وجود میل به بعضی از اعضای جهت عقب نشینی از توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک صورت می‌گیرد. 

اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می‌دهد / امارات

امارات: اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می دهد

عبارات مهم : ایران

این امر با وجود میل به بعضی از اعضای جهت عقب نشینی از توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک صورت می گیرد.

سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات متحده عربی گفت: اوپک همچنان مصر است همکاری جهت مدیریت بازار نفت با روسیه و سایر شرکای غیراوپک خود را دائمی کند.

به گزارش ایسنا به نقل از پلاتس، این امر با وجود میل به بعضی از اعضای جهت عقب نشینی از توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک صورت می گیرد.

اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می‌دهد / امارات

مزروعی گفت: حفظ کنترل بلندمدت عرضه نفت جهت ثبات بازار مهم است تا جهت تامین تقاضای آینده نگری شده، سرمایه گذاری در تولید تازه را تشویق کند.

مزروعی در بیانات از پیش آماده شده است ای در سمینار اوپک گفت: دورنمای تقاضا جهت نفت در آینده نیرومند مانده هست. مهم است که به خاطر داشته باشیم طی چند سال گذشته چه اتفاقی جهت سطوح سرمایه گذاری افتاده است و آن را فراموش نکنیم.

این امر با وجود میل به بعضی از اعضای جهت عقب نشینی از توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک صورت می‌گیرد. 

اوپک و ۱۰ تولیدکننده خارج از این گروه مشمول بر روسیه توافقی را جهت محدود کردن عرضه به میزان ۱.۸ میلیون بشکه در روز به منظور تعادل مجدد بازار نفت به اجرا گذاشته اند که قرار است تا آخر امسال ادامه پیدا کند.

اما بعضی از اعضای این گروه به خصوص عربستان سعودی و روسیه خواهان زیاد کردن قابل توجه سهمیه تولید هستند که با مخالفت سایر کشورها مشمول بر ایران، عراق و ونزوئلا روبرو شده است اند.

مزروعی به مذاکرات مربوط به آینده توافق کم کردن عرضه اشاره نکرد ولی گفت اوپک دائما فرآیند تعادل مجدد بازار را رصد می کند.

اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می‌دهد / امارات

درخواست هند از اوپک جهت زیاد کردن صادرات نفت

هند که سومین مصرف کننده و واردکننده بزرگ نفت در دنیا هست، در شرایطی که پرسشها ژئوپلیتیکی بر تولید بعضی از کشورها تاثیر گذاشته هست، از کشورهای اوپک خواست شکاف عرضه را پر کرده و قیمتهای نفت پایدار را تضمین کنند.

این امر با وجود میل به بعضی از اعضای جهت عقب نشینی از توافق کم کردن تولید اوپک و غیراوپک صورت می‌گیرد. 

انتظار می رود صادرات نفت کشور عزیزمان ایران که سومین صادرکننده بزرگ عضو اوپک است از بازگشت تحریمهای آمریکا علیه پایتخت کشور عزیزمان ایران متاثر شود. هند بزرگترین مشتری نفت کشور عزیزمان ایران بعد از چین است.

دارمندرا پرادهان، وزیر نفت هند که در سمینار اوپک در وین حضور داشت، گفت: شرایط سیاسی داخلی و گاهی خارجی به تولید کمتر بعضی از کشورها منجر می شود. ما از اوپک و اعضایش انتظار داریم جهت اقدام و پر کردن شکاف عرضه به منظور حفظ ثبات قیمتها متعهد شوند. وی گفت: در حال حاضر قیمتهای بالای نفت به توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها لطمه زده است.

اوپک به مدیریت بازار نفت با روسیه ادامه می‌دهد / امارات

واژه های کلیدی: ایران | بازار | روسیه | کشورها | امارات | مدیریت | امارات متحده عربی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog